Закон України Про Конституційний Суд України вiд 16.10.1996 № 422/96-ВР.

Статья 2 Закона: "Задачей Конституционного Суда Украины является гарантирование верховенства Конституции Украины как Основного Закона государства на всей территории Украины".

Источник информации  —  http://kodeksy.com.ua/pro_konstitutsijnij_sud_ukraini.htm  .

Закон України Про Конституційний Суд України вiд 16.10.1996 № 422/96-ВР

Закон Украины" О Конституционном Суде Украины от 16.10.1996 № 422/96-ВР"

 

 

Зміст

 

 

Р о з д і л I
Основи конституційного судоустрою Г Л А В А 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
Стаття 2. Завдання Конституційного Суду України
Стаття 3. Нормативне регулювання діяльності Конституційного Суду України
Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України
Подробнее:
http://kodeksy.com.ua/pro_konstitutsijnij_sud_ukraini.htm
Стаття 5. Склад Конституційного Суду України
Статтю 6 виключено на підставі Закону N 2592-VI від 07.10.2010
Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України
Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з’їздом суддів України
Стаття 9. Строк повноважень суддів Конституційного Суду України
Стаття 10. Форма одягу та нагрудний знак судді Конституційного Суду України
Стаття 11. Атрибути Конституційного Суду України
Стаття 12. Місцезнаходження Конституційного Суду України

Г Л А В А 2. ПОВНОВАЖЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 13. Повноваження Конституційного Суду України
Статтю 13 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Статтю 13 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 14. Межі повноважень Конституційного Суду України
Стаття 15. Підстави для визнання правових актів неконституційними

Г Л А В А 3. СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 16. Вимоги до судді Конституційного Суду України
Стаття 17. Вступ на посаду судді Конституційного Суду України
Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду України
Стаття 19. Повноваження судді Конституційного Суду України
Стаття 20. Вибори Голови Конституційного Суду України
Стаття 21. Повноваження Голови Конституційного Суду України
Стаття 22. Заступники Голови Конституційного Суду України
Стаття 23. Звільнення з посади судді Конституційного Суду України
Стаття 24. Дострокове звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, заступника Голови Конституційного Суду України за їх заявами
Стаття 25. Наукові консультанти і помічники суддів Конституційного Суду України
Стаття 26. Позасудова діяльність суддів Конституційного Суду України

Г Л А В А 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 27. Незалежність суддів Конституційного Суду України
Стаття 28. Недоторканність особи судді Конституційного Суду України
Стаття 29. Соціальне і побутове забезпечення суддів Конституційного Суду України

Г Л А В А 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 30. Організація діяльності Конституційного Суду України
Стаття 31. Фінансування Конституційного Суду України
Стаття 32. Секретаріат Конституційного Суду України
Стаття 33. Постійні комісії Конституційного Суду України
Стаття 34. Тимчасові комісії Конституційного Суду України
Стаття 35. Архів Конституційного Суду України
Стаття 36. Бібліотека Конституційного Суду України
Стаття 37. Друкований орган Конституційного Суду України

Р о з д і л II
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Г Л А В А 6. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 38. Форми звернення до Конституційного Суду України
Стаття 39. Конституційне подання
Стаття 40. Суб’єкти права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України
Стаття 41. Суб’єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України
Стаття 42. Конституційне звернення
Стаття 43. Суб’єкти права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України
Стаття 44. Відкликання конституційного подання, конституційного звернення
Статтю 44 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Статтю 44 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 45. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження
Статтю 45 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Статтю 45 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009

Г Л А В А 7. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ
У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

Стаття 46. Порядок конституційного провадження у справі
Статтю 46 доповнено частиною згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 47. Колегії суддів Конституційного Суду України
Стаття 48. Повноваження колегій суддів Конституційного Суду України щодо справ за конституційними поданнями
Стаття 49. Повноваження колегій суддів Конституційного Суду України у справах за конституційними зверненнями
Стаття 50. Засідання Конституційного Суду України
Стаття 51. Пленарні засідання Конституційного Суду України
Стаття 52. Порядок проведення пленарних засідань, засідань Конституційного Суду України
Стаття 53. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарного засідання Конституційного Суду України
Стаття 54. Забезпечення повноти розгляду справи Конституційним Судом України
Стаття 55. Учасники конституційного провадження
Стаття 56. Мова конституційного провадження
Стаття 57. Строки конституційного провадження
Стаття 58. Об’єднання конституційних проваджень
Стаття 59. Відшкодування витрат учасникам конституційного провадження
Стаття 60. Державне мито

Г Л А В А 8. РІШЕННЯ І ВИСНОВКИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 61. Рішення Конституційного Суду України
Стаття 62. Висновок Конституційного Суду України
Стаття 63. Прийняття рішень і дача висновків Конституційним Судом України
Стаття 64. Окрема думка судді Конституційного Суду України
Стаття 65. Зміст рішення Конституційного Суду України
Стаття 66. Зміст висновку Конституційного Суду України
Стаття 67. Офіційне оприлюднення ухвал, рішень і висновків Конституційного Суду України
Стаття 68. Підстава для відкриття нового провадження у справі
Стаття 69. Обов’язковість рішень і висновків Конституційного Суду України
Стаття 70. Порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду України

Р о з д і л III
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Г Л А В А 9. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 71. Направлення конституційних подань
Статтю 71 доповнено частиною згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 72. Участь у конституційному провадженні
Стаття 73. Рішення у справах
Статтю 73 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 74. Врегулювання правовідносин, що виникли внаслідок дії акта, визнаного неконституційним

Г Л А В А 10. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО
КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ СПІР
СТОСОВНО ПОВНОВАЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 75. Підстави для конституційного подання
Статтю 75 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 76. Право на участь у справі
Стаття 77. Резолютивна частина рішення

Г Л А В А 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ АКТІВ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ,
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ ЧИ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Стаття 78. Строки направлення конституційного подання
Стаття 79. Предмет розгляду
Стаття 80. Участь у конституційному провадженні
Стаття 81. Резолютивна частина рішення

Г Л А В А 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННИХ ПРАВОВИХ АКТІВ,
ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 1 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ,
КОНСТИТУЦІЙНИМ ПРИНЦИПАМ І НОРМАМ СТОСОВНО ПРАВ
ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 82. Підстави для порушення питання про відкриття конституційного провадження
Стаття 83. Питання конституційності, що виникають у процесі загального судочинства

Г Л А В А 13. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКИМИ СУПЕРЕЧЛИВО
РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 84. Предмет конституційного провадження та порядок його відкриття
Стаття 85. Порядок відкриття провадження у справі та особливості змісту рішення

Г Л А В А 14. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 2 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 86. Предмет провадження у справі
Стаття 87. Дача висновків щодо конституційності чинних міжнародних договорів
Стаття 88. Дача висновків щодо конституційності міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість
Стаття 89. Розгляд справ щодо конституційності правових актів про набрання міжнародними договорами чинності для України

Г Л А В А 15. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 3 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 90. Відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
Статтю 90 доповнено частиною згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Статтю 90 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009
Стаття 91. Закриття конституційного провадження
Стаття 92. Висновок Конституційного Суду України
Статтю 92 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1168-VI від 19.03.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 від 07.07.2009

Г Л А В А 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 4 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 93. Підстава для конституційного подання
Стаття 94. Підстава для конституційного звернення
Стаття 95. Резолютивна частина рішення Конституційного Суду України

Г Л А В А 17. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ПУНКТОМ 5 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 96. Предмет конституційного провадження та підстави відкриття такого провадження
Стаття 97. Резолютивна частина висновку Конституційного Суду України

Г Л А В А 18. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ПУНКТОМ 6 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 98. Підстава для конституційного провадження
Стаття 99. Участь у конституційному провадженні
Стаття 100. Резолютивна частина висновку
Прикінцеві положення

 

 

 

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: